محصولات

بادام زمینی با پوست آستانه
هر کیلوگرم 135,000 ریال     نمایش جزئیات محصول
بادام زمینی آستانه
هر کیلوگرم 240,000 ریال     نمایش جزئیات محصول
برنج طارم الک کارخانه
هر کیلوگرم 130,000 ریال     نمایش جزئیات محصول
چای بهاره لاهیجان درجه یک
هر کیلوگرم 195,000 ریال     نمایش جزئیات محصول
چای سبز لاهیجان درجه یک
هر کیلوگرم 195,000 ریال     نمایش جزئیات محصول
برنج هاشمی الک کارخانه
هر کیلوگرم 120,000 ریال     نمایش جزئیات محصول
برنج حسن سرا
هر کیلوگرم 88,000 ریال     نمایش جزئیات محصول
برنج علی کاظمی
هر کیلوگرم 75,000 ریال     نمایش جزئیات محصول
برنج جمشید جو
هر کیلوگرم 78,000 ریال     نمایش جزئیات محصول
بادام زمینی ریز
هر کیلوگرم 120,000 ریال     نمایش جزئیات محصول